« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-543

Last update of repository: 27 November 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti dokumentov po lichnomu sostavu (GAVODLS)

[State Archive for Personnel Files of Voronezh Oblast]

Agency: Otdel po delam arkhivov Upravleniia delami Voronezhskoi oblasti
[Division for Archival Affairs of the Administration of Affairs of Voronezh Oblast]

Address: 394052, Voronezh Oblast, Voronezh, ul. Ostrogozhskaia, 83

Telephone: +7 473 236-72-27, +7 473 236-39-52

Fax: +7 473 236-72-27

E-mail: [email protected]

Website: http://www.arsvo.ru/arhivnye_uchrezhd...

Opening hours: M–F 8:30–17:00; for visitors: TuTh 10:00–16:00

Chief: Mariia Valerievna Artemova (tel. +7 473 212-69-92)

Deputy Chief: Larisa Mitrofanovna Zmeeva (tel. +7 473 236-67-26)


About GAVODLS
The State Archive for Personnel Files of Voronezh Oblast was established in 2011.

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted