« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-541

Last update of repository: 27 November 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti (GAVO)

[State Archive of Voronezh Oblast]

Agency: Otdel po delam arkhivov Upravleniia delami Voronezhskoi oblasti
[Division for Archival Affairs of the Administration of Affairs of Voronezh Oblast]

Address: 394018, Voronezh Oblast, Voronezh, ul. Plekhanovskaia, 7

Telephone: +7 473 255-07-36, +7 473 212 79-69

Fax: +7 473 255-07-36

E-mail: [email protected]

Website: http://arsvo.ru/arhivnye_uchrezhdeniy...

Opening hours: M–Th 9:00–18:00, F 9:00–16:45; RdngRm: M–Th 10:00–17:30

Transport: bus: 8, 14; trol.: 4, 7, 8, 12, 18

Chief: Viktoriia Viktorovna Markina (tel. +7 473 212-79-70)

Acting Deputy Chief: Tat'iana Sergeevna Verbitskaia (tel. +7 473 212-79-65)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted