« Back       Contact information  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-270

Last update of repository: 17 November 2020

Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Irkutskoi oblasti (GADLSIO)


Finding Aids —  Published — General:r-1353. Dokumenty po lichnomu sostavu v arkhivakh Irkutskoi oblasti: Mezharkhivnyi spravochnik. Compiled by V.I. Lobkova, K.S. Magdeeva, O.B. Martynova, T.A. Proskurina and O.V. Syrovatskaia. Edited by N.K. Shestakova, et al. 2 vols. Irkutsk, 2007. 306 p. 279 p. [Arkhivnoe agentstvo Irkutskoi oblasti; GAIO].
Electronic edition: https://irkobl.ru/sites/archiv/pulica... (download, PDF)

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted