« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-241

Last update of repository: 16 November 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Astrakhanskoi oblasti (GAAO)

[State Archive of Astrakhan Oblast]

Agency: Agentstvo po delam arkhivov Astrakhanskoi oblasti
[Agency for Archival Arrairs of Astrakhan Oblast]

Address: 414040, Astrakhan Oblast, Astrakhan, ul. Akademika Koroleva, 39A; 414000, Astrakhan, ul. Volodarskogo, 17

Telephone: +7 851-2 25-14-12

Fax: +7 851-2 25-14-12

Reading room: +7 851-2 21-11-51 (ul. Akademika Koroleva, 39A); +7 851-2 21-11-58 (ul. Volodarskogo, 17)

E-mail: [email protected]

Website: https://archive.astrobl.ru/razdel/gos...

Opening hours: RdngRms (ul. Akademika Koroleva, 39A and ul. Volodarskogo, 17): TuWTh 8:30–16:00, F 8:30–11:45

Director: Mariia Il'inichna Poliakova (tel. +7 851-2 21-06-10)


Arkhivokhranilishche sovremennoi dokumentatsii
[Archival Holding of Contemporary Documentation]
read more


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted