« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-458

Last update of repository: 15 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti (GASO)


Go to:    Finding Aids — General — Unpublished   Finding Aids — Specialized

Finding Aids —  Published — General:

GA Spravochnik, vol. 1 (1989), pp. 399-404; RSFSR Spravochnik (1980), pp. 302-306; GA Spravochnik (1956), pp. 186-89; Lost Archives Funds (1999), pp. 158-68.


Categories:
Guides
Surveys

Guides

r-2305. Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti i ego filial v gorode Viaz'ma: Putevoditel'. Compiled by E.G. Borodavkina, I.G. Khoreva and G.N. Mozgunova. Edited by N.G. Emel'ianova, G.N. Mozgunova and S.L. Solodovnikova. Smolensk: Svitok, 2012. 648 p. [GASO] (Lib: MH).
Electronic edition: https://gaso.admin-smolensk.ru/ob-uch... (download)

r-2306. Katalog arkhivnykh fondov gosarkhiva Smolenskoi oblasti i ego filiala v g. Viaz'me. Compiled by G.N. Mozgunova, et al. Edited by G.T. Riabkov. 2 vols. Smolensk, 1987–1989. [AO Smolenskogo oblispolkoma; GASO] (Lib: DLC; GARF-NB; Rosarkhiv[v.1]).
        Vol. 1: Sovetskii period. 1987. 307 p.
        Vol. 2: Dosovetskii period. 1989. 124 p.

up   top
Surveys

r-2308. Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti: Reklamnyi prospekt. Compiled by T.P. Idelevich, M.N. Levitin, G.N. Mozgunova, et al. Smolensk, 1995. 45 p. [AU Administratsii Smolenskoi oblasti; GASO] (Lib: GARF-NB; Rosarkhiv).

up   top

Finding Aids —  General — Unpublished:


r-2310. “Gosudarstvennyi arkhiv Smolenskoi oblasti: Putevoditel'.” Compiled by M.I. Beliaeva, I.S. Gerasimova, T.P. Idelevich, et al. Edited by T.P. Idelevich and G.T. Riabkova. Smolensk, 1961. 653 p. Typescript. (Lib: GARF-NB; VNIIDAD).

up   top

Finding Aids —  Specialized:


r-2314. Obzor dokumentov o razvitii sel'skogo khoziaistva Smolenskoi oblasti. Compiled by T.P. Idelevich, A.K. Khrapchenkov and O.L. Moskalev. Smolensk, [1978]. 45 p. [GASO] (Lib: GARF-NB).

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted