« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-322

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoi dokumentatsii Kurganskoi oblasti (GAOPD KO)


Finding Aids —  Published — General:

Byvsh. arkhivy KPSS (1998), pp. 152-54.r-1625. Gosudarstvennoe uchrezhdenie “Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoi dokumentatsii Kurganskoi oblasti”: Putevoditel'. Compiled by S.A. Akat'eva, O.A. Kanakova, A.I. Rozhkova, G.A. Tolstikova, E.N. Tubolova, N.S. Ugreninova and A.V. Visiashcheva. Edited by S.A. Akat'eva, V.M. Lomakin and G.A. Tolstikova. Kurgan, 2009. 327 p. [Komitet po upravleniiu arkhivami Kurganskoi oblasti; GAOPD KO].
Electronic edition: http://opd.archives.kurganobl.ru/pute...

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted