« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-322

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv obshchestvenno-politicheskoi dokumentatsii Kurganskoi oblasti (GAOPD KO)


Previous names
1991–1993   Filial Gosudarstvennogo arkhiva Kurganskoi oblasti
[Branch of the State Archive of Kurgan Oblast]
1943–1991   Partiinyi arkhiv Kurganskogo obkoma VKP(b)–KPSS
[Party Archive of the Kurgan Oblast Committee of the CPSU]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted