« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-316

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii Kostromskoi oblasti (GANIKO)


Previous names
1991–2000   Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Kostromskoi oblasti
[Center for Documentation of Contemporary History of Kostroma Oblast]
1945–1991   Partiinyi arkhiv Kostromskogo obkoma VKP(b)–KPSS
[Party Archive of the Kostroma Oblast Committee of the CPSU]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted