« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-316

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii Kostromskoi oblasti (GANIKO)


Finding Aids —  Published — General:

Byvsh. arkhivy KPSS (1998), pp. 141-44.


See also Arkhivy Kostromskoi oblasti: Kratkii obzorno-informatsionnyi spravochnik, (Kostroma, 1996), pp. 25–26 (r–1555).
 

Categories:
Guides
Surveys

Guides

r-1580. Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Kostromskoi oblasti: Putevoditel'. Compiled by A.M. Elizarov, T.M. Karpova, S.V. Vasil'eva, et al. Edited by T.M. Karpova, et al. Kostroma, 1999. 325 p. [Otdel po delam arkhivov Administratsii Kostromskoi oblasti; TsDNIKO] “Arkhivy Kostromskoi oblasti. Vek XX.” (Lib: DLC; MH; Rosarkhiv).

r-1581. Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Kostromskoi oblasti: Spravochnik-putevoditel' po fondam partiinykh i komsomol'skikh komitetov, organizatsii i uchrezhdenii oblasti (1918–1991 gg.). Edited by A.M. Elizarov, T.M. Karpova, Z.M. Starostina and B.P. Zhizhikov. Kostroma, 1997. 236 p. [Otdel po delam arkhivov administratsii Kostromskoi oblasti; TsDNIKO] (Lib: DLC; GARF-NB; Rosarkhiv; VNIIDAD).

r-1582. Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Kostromskoi oblasti: Kratkii spravochnik po fondam. 2 vols. Kostroma, 1994–1995. [Otdel po delam arkhivov administratsii Kostromskoi oblasti; TsDNIKO] (Lib: DLC; GARF-NB; Rosarkhiv; VNIIDAD).
        Vol. 1: Edited by T. M. Karpova. 1994. 50 p. + ill.
        Vol. 2: Spravochnik-ukazatel' fondov sovetskikh uchrezhdenii, organizatsii, predpriiatii narodnogo khoziaistva i kolkhozov (1918–1974 gg.). Edited by Z. M. Starostina. 1995. 95 p. + ill.

up   top
Surveys

r-1585. Tsentr dokumentatsii noveishei istorii Kostromskoi oblasti: 50 let: [Reklamnyi prospekt]. Compiled by A.M. Elizarova, T.M. Karpova, Z.M. Starostina and B.P. Zhizhikova. Kostroma, 1995. [8] p. [TsDNIKO] (Lib: Rosarkhiv).

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted