« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-576

Last update of repository: 18 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga-Iugry (KU "Gosudarstvennyi arkhiv Iugry")


Previous names
1997–2000   Arkhivnyi otdel (okrgosarkhiv) Upravleniia po delam arkhivov KhMAO
[Archival Division (Okrug State Archive) of the Administration for Archival Affairs of Khanty-Mansi Autonomous Okrug]
1992–1997   Gosudarstvennyi arkhiv Khanty-Mansiiskogo arkhivnogo otdela administratsii KhMAO
[State Archive of the Khanty-Mansi Archival Division of the Administration of Khanty-Mansi Autonomous Okrug]
1977–1992   Gosudarstvennyi arkhiv Khanty-Mansiiskogo avtonomnogo okruga Tiumenskogo oblispolkoma
[State Archive of Khanty-Mansi Autonomous Okrug of the Tiumen Oblast Executive Committee]
1960–1977   Gosudarstvennyi arkhiv Khanty-Mansiiskogo natsional'nogo okruga Tiumenskogo oblispolkoma
[State Archive of Khanty-Mansi National Okrug of the Tiumen Oblast Executive Committee]
1944–1960   Gosudarstvennyi arkhiv Khanty-Mansiiskogo natsional'nogo okruga Arkhivnogo otdela UNKVD–UVD po Tiumenskoi oblasti
[State Archive of Khanty-Mansi National Okrug of the Archival Division of UNKVD–UVD of Tiumen Oblast]
1934–1944   Gosudarstvennyi arkhiv Ostiako-Vogul'skogo natsional'nogo okruga Omskogo oblastnogo arkhivnogo upravleniia (s 1939 g.—Arkhivnogo otdela) UNKVD po Omskoi oblasti
[State Archive of Ostiako-Vogulskii National Okrug of Omsk Oblast Archival Administration (after 1939—Archival Division) of UNKVD of Omsk Oblast]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted