« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-571

Last update of repository: 13 November 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Iamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga (GA IaNAO)


Previous names
2001–200?   Otdel po rabote s vedomstvennymi arkhivami Upravleniia po delam arkhivov Administratsii Iamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga
[Division for Work with Agency Archives of the Administration of Iamalo-Nenets Autonomous Okrug]
1994–2001   Podrazdelenie Arkhivnogo otdela Administratsii Iamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga—Okruzhnoi arkhiv
[Subdivision of the Archival Division of the Administration of Iamalo-Nenets Autonomous Okrug—Okrug Archive]
1977–1992   Gosudarstvennyi arkhiv Iamalo-Nenetskogo avtonomnogo okruga
[State Archive of Iamalo-Nenets Autonomous Okrug]
1934–1977   Gosudarstvennyi arkhiv Iamalo-Nenetskogo natsional'nogo okruga
[State Archive of Iamalo-Nenets National Okrug]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted