« Back       Contact information  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-543

Last update of repository: 16 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv Voronezhskoi oblasti dokumentov po lichnomu sostavu (GAVODLS)

[State Archive for the Personnel Files of Voronezh Oblast]

Agency: Otdel po delam arkhivov Upravleniia delami Voronezhskoi oblasti
[Division for Archival Affairs of the Administration of Affairs of Voronezh Oblast]

Address: 394052, Voronezh Oblast, Voronezh, ul. Ostrogozhskaia, 83

Telephone: +7 473 236-72-27, +7 473 236-39-52

Fax: +7 473 236-72-27

E-mail: gals@arsvo.ru

Website: http://arsvo.ru/arkhivy/gavo-ls/gosud...

Opening hours: M–F 8:30–17:00

Chief: Mariia Valerievna Artemova (tel. +7 473 212-69-92)

Deputy Chief: Larisa Mitrofanovna Zmeeva (tel. +7 473 236-67-26)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted