« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-470

Last update of repository: 16 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv v g. Irbite (GA v g. Irbite)


Previous names
1941–1998   Filial Gosudarstvennogo arkhiva Sverdlovskoi oblasti
[Branch of the State Archive of the Sverdlovsk Oblast]
1936–1941   Irbitskii filial Sverdlovskogo oblastnogo arkhiva Sverdlovskogo oblastnogo arkhivnogo upravleniia
[Irbit Branch of the Sverdlovsk Oblast Archive of the Sverdlovsk Oblast Archival Administration]
1934–1936   Irbitskii raionno-gorodskoi arkhiv Sverdlovskogo oblastnogo arkhivnogo upravleniia
[Irbit Raion and City Archive of the Sverdlovsk Oblast Archival Administration]
1932–1934   Irbitskii raionno-gorodskoi arkhiv Ural'skogo oblastnogo arkhivnogo upravleniia
[Irbit Raion and City Archive of the Ural Oblast Archival Administration]
1930–1932   Irbitskii raionno-gorodskoi arkhiv Ural'skogo oblastnogo arkhivnogo biuro
[Irbit Raion and City Archive of the Ural Oblast Archival Bureau]
1922–1930   Irbitskii uezdnyi arkhivnyi fond Ekaterinburgskogo upravleniia gubernskim arkhivnym fondom
[Irbit Uezd Archival Fond of the Ekaterinburg Administration of Gubernia Archival Fond]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted