« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-442

Last update of repository: 17 March 2020

Samarskii oblastnoi gosudarstvennyi arkhiv sotsial'no-politicheskoi istorii (SOGASPI)


Previous names
1997–2000   Tsentr khraneniia dokumentatsii noveishei istorii Samarskoi oblasti (TsKhDNI SO)
[Center for Preservation of Documentation of Contemporary History of Samara Oblast]
1991–1997   Arkhivokhranilishche partiinykh dokumentov Gosudarstvennogo arkhiva Samarskoi oblasti (APD GASO)
[Archival Depository of Party Records of the State Archive of Samara Oblast]
1940–1991   Partiinyi arkhiv Kuibyshevskogo obkoma VKP(b)–KPSS
[Party Archive of the Kuibyshev Oblast Committee of the CPSU]
1935–1940   Kuibyshevskoe (oblastnoe) otdelenie Tsentral'nogo partiinogo arkhiva VKP(b)
[Kuibyshev (Oblast) Section of the Central Party Archive of CP(b)]
1934–1935   Sredne-Volzhskoe otdelenie Tsentral'nogo partiinogo arkhiva VKP(b)
[Middle-Volga Section of the Central Party Archive of CP(b)]
1929–1934   Sredne-Volzhskoe otdelenie Edinogo partiinogo arkhiva VKP(b) v g. Samare
[Middle-Volga Section of the Common Party Archive of CP(b) in Samara]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted