« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-425

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Riazanskoi oblasti (GARO)


Previous names
1938–1941   Riazanskii oblastnoi istoricheskii arkhiv
[Riazan Oblast Historical Archive]
1938–1941   Riazanskii oblastnoi arkhiv Oktiabr'skoi revoliutsii
[Riazan Oblast Archive of the October Revolution]
1937–1938   Riazanskii arkhiv Moskovskoi oblasti
[Riazan Archive of Moscow Oblast]
   ----------------------------------------------------
1991–200?   Gosudarstvennyi arkhiv Riazanskoi oblasti po rabote s dokumentami partiinykh i molodezhnykh organizatsii
[State Archive of Riazan Oblast for Work with Documents of CP and Youth Organizations]
1939–1991   Partiinyi arkhiv Riazanskogo obkoma VKP(b)–KPSS
[Party Archive of the Riazan Oblast Committee of the CPSU]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted