« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-381

Last update of repository: 11 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv Novgorodskoi oblasti (GANO)


Previous names
1944–2002   Gosudarstvennyi arkhiv Novgorodskoi oblasti (GANO)
[State Archive of Novgorod Oblast]
1939–1944   Novgorodskoe otdelenie Leningradskogo oblastnogo arkhiva
[Novgorod Section of the Leningrad Oblast Archive]
   -------------------------------------------
2002–2008   Gosudarstvennyi arkhiv sotsial'noi pravovoi dokumentatsii Novgorodskoi oblasti (GASPDNO)
[State Archive of Social Legal Documentation of Novgorod Oblast]
1997–2002   Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov po lichnomu sostavu Novgorodskoi oblasti
[State Archive for the Personnel Files of Novgorod Oblast]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted