« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-272

Last update of repository: 7 October 2019

Ust'-Ordynskii filial Gosudarstvennogo arkhiva Irkutskoi oblasti


Previous names
1994–2008   Arkhivnyi otdel Administratsii Ust'-Ordynskogo Buriatskogo avtonomnogo okruga
[Archival Division of the Administration of Ust-Orda Buriat Autonomous Okrug]
1977–1994   Gosudarstvennyi arkhiv Ust'-Ordynskogo Buriatskogo avtonomnogo okruga
[State Archive of Ust-Orda Buriat Autonomous Okrug]
1958–1977   Gosudarstvennyi arkhiv Ust'-Ordynskogo Buriatskogo natsional'nogo okruga
[State Archive of Ust-Orda Buriat National Okrug]
1937–1958   Gosudarstvennyi arkhiv Ust'-Ordynskogo Buriat-Mongol'skogo natsional'nogo okruga
[State Archive of Ust-Orda Buriat Mongol National Okrug]
History
Ust-Orda Buriat (Buryat) Autonomous Okrug was joined to Irkutsk Oblast in January 2008 as Ust-Orda Buriat (Buryat) Okrug.


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted