« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-26

Last update of repository: 16 October 2019

Gosudarstvennyi istoricheskii arkhiv Chuvashskoi Respubliki (GIA ChR)


Previous names
1992–2004   Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Chuvashskoi Respubliki
[Central State Archive of the Chuvash Republic]
1941–1992   Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Chuvashskoi ASSR (TsGA ChASSR)
[Central State Archive of the Chuvash Autonomous SSR]
1930–1941   ??Cheboksarskii gorodskoi arkhiv Oktiabr'skoi revoliutsii
[Cheboksary City Archive of the October Revolution]
1930–1941   ??Cheboksarskii gorodskoi istoricheskii arkhiv
[Cheboksary City Historical Archive]
1925–1930   ??Tsentral'nyi arkhiv Chuvashskoi ASSR
[Central Archive of the Chuvash Autonomous SSR]
   ----------------------------------------------------
????–2001   Gosudarstvennyi arkhiv pravookhranitel'nykh organov Chuvashskoi Respubliki
[State Archive of Law Protection Agencies of the Chuvash Republic]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted