« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-197

Last update of repository: 4 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii Stavropol'skogo kraia (GANISK)


Go to:    Finding Aids — Specialized

Finding Aids —  Published — General:

Byvsh. arkhivy KPSS (1998), pp. 245-48.r-1017. Putevoditel' po fondam gosudarstvennogo arkhiva noveishei istorii Stavropol'skogo kraia. Compiled by V.N. Labur, N.I. Liubimova, et al. Edited by N.I. Liubimova. Stavropol, 2011. [Komitet Stavropol'skogo kraia po delam arkhivov; GANISK].
Electronic edition: http://www.ganisk.ru/putevodit/

r-1018. Kratkii spravochnik po fondam Gosudarstvennogo arkhivnogo uchrezhdeniia “Gosudarstvennyi arkhiv noveishei istorii Stavropol'skogo kraia”. Compiled by E.M. Chuikova, T.N. Kolpikova, N.N. Mikhailenko, V.I. Morozova and O.M. Teriaeva. Edited by E.I. Dolgova, D.V. Kochura, N.I. Liubimova and V.N. Vasil'ev. Stavropol, 2004. 471 p. [Komitet Stavropol'skogo kraia po delam arkhivov; GANISK].
Electronic edition: http://stavkomarchiv.ru/archieves/gau...

up   top

Finding Aids —  Specialized:

Category:
Personnel Files

Personnel Files

r-1019. Spisok fondov GAU “GANISK” po lichnomu sostavu. Stavropol, 2010?.
Electronic edition: http://www.ganisk.ru/about-the-archiv...

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted