« Back       Contact information  •  History  •  Access & Facilities  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-121

Last update of repository: 26 October 2020

Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Udmurtskoi Respubliki (TsGA UR)


Go to:    Finding Aids — Specialized

Finding Aids —  Published — General:

GA Spravochnik, vol. 1 (1989), pp. 125-29; RSFSR Spravochnik (1980), pp. 91-95; GA Spravochnik (1956), pp. 244-47.


Categories:
Guides
Personal Fonds

Guides

r-594. Putevoditel' po fondam Tsentral'nogo gosudarstvennogo arkhiva Udmurtskoi Respubliki: Elektronnoe spravochnoe izdanie. Compiled by I.A. Makarova, G.I. Mladentseva, et al. Izhevsk, 2012. [Komitet po delam arkhivov pri Pravitel'stve Udmurtskoi Respubliki; TsGA UR] (Lib: RGB).
Electronic edition: http://gasur.ru/arch_guide/DATA/defau...

r-595. Putevoditel' po fondam Tsentral'nogo gosudarstvennogo arkhiva Udmurtskoi ASSR. Compiled by R.A. Islent'eva, N.A. Korochkova, V.I. Krylova, et al. Izhevsk, 1990. 400 p. [AU pri SM UASSR; TsGA UASSR] (Lib: NN; Rosarkhiv).

up   top
Personal Fonds

r-597. Tsenral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Udmurtskoi Respubliki: Putevoditel' po fondam i kollektsiiam dokumentov lichnogo proiskhozhdeniia. Compiled by L.A. Aleksandrova, O.I. Basil'eva, G.I. Mladentseva, V.P. Napol'skikh and O.V. Vetoshkina. Edited by T.I. Lutsina. Izhevsk, 2014. 280 p. [Komitet po delam arkhivov pri Pravitel'stve Udmurtskoi Respubliki; TsGA UR] (Lib: RGB).
Electronic edition: http://gasur.ru/arch_guide/cga_guide_...

Revised and updated version of the guide of 2002 (r-598) and its unpublished additions of 2005.

r-599. [Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Udmurtskoi Respubliki] Putevoditel' po fondam lichnogo proiskhozhdeniia. Compiled by I.A. Makarova and G.I. Mladentseva. Izhevsk, 2002. 238 p. [Komitet po delam arkhivov pri Pravitel'stve Udmurtskoi Respubliki; TsGA UR].
Electronic edition: http://guides.eastview.com/browse/Gui...

See also the review of this guide by N.V. Toikina “Putevoditel' po fondam lichnogo proiskhozhdeniia [TsGA Udmurtskoi Respubliki]” Otechestvennye arkhivy, 2003, no. 2, p. 97.

up   top

Finding Aids —  Specialized:

Category:
History of the Russian Orthodox Church

History of the Russian Orthodox Church

r-620. Pravoslavnye khramy Udmurtii: Spravochnik-ukazatel' po dokumentam Tsentral'nogo gosudarstvennogo arkhiva Udmurtskoi respubliki. Compiled by V.P. Napol'skikh, G.I. Samartseva, O.I. Vasil'eva, E.S. Vorontsova and I.N. Zaitseva. Edited by A.N. Kitiavin and A.A. Tronin. 2nd ed. Izhevsk: “Udmurtiia”, 2017. 608 p. [Komitet po delam arkhivov pri Pravitel'stve Udmurtskoi Respubliki; TsGA UR] (Lib: DLC; GARF-NB; MH).
Electronic edition: http://gasur.ru/arch_guide/ (download, PDF)
        Earlier ed.: Compiled by G.I. Samartseva and I.N. Zaitseva. Izhevsk: Udmurtiia, 2000. 480 p. [TsGA UR] (Lib: DLC; GARF-NB; MH)
        Earlier ed.: Compiled by G.I. Samartseva and I.N. Zaitseva. Izhevsk: Udmurtiia, 2000. 480 p. [TsGA UR] (Lib: DLC; GARF-NB; MH).

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted