« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-116

Last update of repository: 16 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv Respubliki Tyva (GA RT)


Finding Aids —  Published — General:

GA Spravochnik, vol. 1 (1989), pp. 123-25; RSFSR Spravochnik (1980), pp. 89-91; GA Spravochnik (1956), pp. 255-56; Byvsh. arkhivy KPSS (1998), pp. 268-70.


Categories:
Guides
History/Surveys

Guides

r-549. Spravochnik po fondam Tsentra arkhivnykh dokumentov partii i obshchestvennykh organizatsii Gosudarstvennogo arkhiva Respubliki Tyva. Compiled by N.D. Boldur-ool, S.K. Gushchina, B.D. Mongush and D.D. Oiun. Kyzyl, 2008.

r-550. Spravochnik-putevoditel' po fondam Tsentral'nogo gosudarstvennogo arkhiva Tuvinskoi ASSR: Sostav i soderzhanie fondov za 1756–1986 gg. Compiled by I.B. Baian, T.A. Bondarenko, S.K. Gushchina, et al. Edited by V.A. Buzykaev, L.S. Drobiatskikh and B.C. Shirin-ool. Kyzyl: Tuvinskoe kn. izd-vo, 1987. 224 p. [AU pri SM TASSR; TsGA TASSR] (Lib: GARF-NB; RGB; Rosarkhiv).
Electronic edition: http://guides.eastview.com/browse/Gui...

up   top
History/Surveys

r-553. Slovo o nashem arkhive: Spravochnik. Compiled by I.B. Baian, T.A. Bondarenko, K.K. Ochur, et al. Bai-Khaak, 1990. 31 p. + ill. [TsGA Tuvinskoi ASSR] (Lib: Rosarkhiv).

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted