« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-0565

Last update of repository: 17 March 2020

*Otdel ZAGS i arkhivov Organizatsionnogo upravleniia Apparata gubernatora i Pravitel'stva Chukotskogo avtonomnogo okruga

[Division of Registration of Vital Statistics and Archives of the Organizational Administration of Governor and Government Office of Chukotka Autonomous Okrug]

Agency: Apparat gubernatora i Pravitel'stva Chukotskogo avtonomnogo okruga
[Governor and Government Office of Chukotka Autonomous Okrug]

Address: 689000, Magadan Oblast, Anadyr, ul. Gor'kogo, 2

Telephone: +7 427-22 6-90-05

Fax: +7 427-22 2-68-78

E-mail: V.Deprem@chukotka-gov.ru

Website: http://chaogov.ru/vlast/organy-vlasti...

Head of the Governor and Government Staff: Anzhelika Petrovna Medvedeva (tel. +7 427-22 6-90-31; +7 427-22 6-90-13; fax +7 427-22 2-90-65; +7 427-22 2-29-19; e-mail admin87chao@chukotka-gov.ru)

Chief of the Administration, Deputy Head of the Governor and Government Staff: Ol'ga Vladimirovna Konovalova (tel. +7 427-22 6-90-35; e-mail OlgaM@chukotka-gov.ru)

Head: Vera Shamil'evna Deprem (tel. +7 427-22 6-90-05; fax +7 427-22 2-68-78; e-mail V.Deprem@chukotka-gov.ru)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted