« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-0477

Last update of repository: 16 October 2019

*Upravlenie kul'tury i arkhivnogo dela Tambovskoi oblasti


Finding Aids —  Published — General:


Category:
Administrative-Territorial Divisions

Administrative-Territorial Divisions

r-2387. Istoriia administrativno-territorial'nogo deleniia Tambovskogo kraia. XVII–nachalo XXI vv. (Istoricheskii ocherk). Compiled by T.A. Krotova and I.V. Meshcheriakov. Edited by G.I. Khodiakova. Tambov, 2011. 43 p. [Upravlenie kul'tury i arkhivnogo dela Tambovskoi oblasti; GATO].
Electronic edition: https://tambovarchiv.ru/sites/default...

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted