« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-0414

Last update of repository: 13 October 2019

*Otdel kontrolia za sobliudeniem zakonodatel'stva ob arkhivnom dele Komiteta iustitsii Pskovskoi oblasti


Finding Aids —  Published — General:


Category:
Administrative-Territorial Divisions


r-2065. Gosudarstvennye arkhivy Pskovskoi oblasti: Kratkii spravochnik. Compiled by N.V. Kolomytseva, O.V. Salkina and T.I. Savel'eva. Edited by O.V. Fedotov, et al. Pskov, 2003. 240 p. [AU Pskovskoi oblasti] (Lib: MH).
Electronic edition: http://archive.pskov.ru/sites/default...

up   top
Administrative-Territorial Divisions

r-2068. Administrativno-territorial'noe delenie Pskovskoi oblasti (1917–2000): Spravochnik. Compiled by S.M. Fedorov, T.E. Gerasimenok, K.I. Karpov, N.V. Kolomytseva and I.S. Pozhidaev. Edited by O.V. Fedotov, et al. 2 vols. 2nd ed. Pskov, 2002. [AU Pskovskoi oblasti; GAPO] (Lib: DLC; MH).
        Vol. 1: 464 p.
        Vol. 2: Ukazateli. 496 p.

r-2068.1. Administrativno-territorial'noe delenie Pskovskoi oblasti (1917–1988). Compiled by S.M. Fedorov, T.E. Gerasimenok, I.S. Pozhidaev, et al. 2 vols. Leningrad: Lenizdat, 1988. [AO Pskovskogo oblispolkoma; GAPO] (Lib: DLC; GARF-NB; MH).
        — Spravochnik. 412 p.
        — Ukazatel'. 455 p.

up   top


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted