« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-468

Last update of repository: 21 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv administrativnykh organov Sverdlovskoi oblasti (GAAO SO)


History
State Archive of the Administration Agencies of Sverdlovsk Oblast (former Archive of UKGB of Sverdlovsk Oblast) was established in 1992.


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted