« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-467

Last update of repository: 15 October 2019

Tsentr dokumentatsii obshchestvennykh organizatsii Sverdlovskoi oblasti (TsDOOSO)


Previous names
1934–1991   Partiinyi arkhiv Sverdlovskogo obkoma KPSS–KP RSFSR (PASO)
[Party Archive of the Sverdlovsk Oblast Committee of the CPSU]
1929–1934   Ural'skoe otdelenie Edinogo partiinogo arkhiva pri Uralobkome VKP(b)
[Ural Section of the Common Party Archive under the Ural Oblast Committee of CP(b)]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted