« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-306

Last update of repository: 8 October 2019

Tsentral'nyi gosudarstvennyi arkhiv Kirovskoi oblasti (TsGAKO)


Previous names
1936–2018   Gosudarstvennyi arkhiv Kirovskoi oblasti (GAKO)
[State Archive of Kirov Oblast]
1934–1936   Kirovskii kraevoi arkhiv
[Kirov Krai Archive]
1930–1934   Otdelenie Nizhegorodskogo (Gor'kovskogo) kraevogo arkhiva
[Section of the Nizhnii Novgorod (Gorkii) Krai Archive]
1929–1930   Viatskii okruzhnoi arkhiv
[Viatka Okrug Archive]
1918–1929   Viatskii gubernskii arkhiv
[Viatka Guberniia Archive]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted