« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-298

Last update of repository: 17 March 2020

Gosudarstvennyi arkhiv Kemerovskoi oblasti v g. Novokuznetske

[State Archive of Kemerovo Oblast in Novokuznetsk]

Agency: Arkhivnoe upravlenie Kemerovskii oblasti
[Archival Administration of Kemerovo Oblast]

Address: 654027, Kemerovo Oblast, Novokuznetsk, ul. Kuibysheva, 10

Telephone: +7 384-3 72-46-41

Reading room: +7 384-3 72-46-41

E-mail: gkuko@list.ru;  ar654027@mail.ru

Website: http://www.oblarchive-nkz.ru/

Opening hours: M–F 9:00–17:30; for visitors: MTuThF 9:00–15:00; RdngRm: MTu 9:00–16:00, Th 9:00–12:00

Director: Iuliia Vladimirovna Kazakova (tel. +7 384-3 72-44-16)


ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted