« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-291

Last update of repository: 8 October 2019

Gosudarstvennyi arkhiv dokumentov noveishei istorii Kaluzhskoi oblasti (GADNI KO)


Previous names
1999–2002   Otdel dokumentatsii noveishei istorii GAKO
[Division for Documentation of Contemporary History of the State Archive of Kaluga Oblast]
1991–1999   Otdel fondov obshchestvenno-politicheskikh dvizhenii i organizatsii GAKO
[Division of Fonds of Socio-Political Movements and Organizations of the State Archive of Kaluga Oblast]
1945–1991   Partiinyi arkhiv Kaluzhskogo obkoma VKP(b)–KPSS
[Party Archive of the Kaluga Oblast Committee of the CPSU]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted