« Back       Contact information  •  History  •  Bibliography

ArcheoBiblioBase: Archives in Russia: R-0162

Last update of repository: 1 October 2019

*Upravlenie po delam arkhivov Administratsii Krasnodarskogo kraia


Previous names
1997–2001   Upravlenie po delam arkhivov Administratsii Krasnodarskogo kraia []
[Administration for Archival Affairs of the Administration of Krasnodar Krai]
1991–1997   Arkhivnyi otdel administratsii Krasnodarskogo kraia
[Archival Division of the Administration of the Krasnodar Krai]
1961–1991   Arkhivnyi otdel Krasnodarskogo kraiispolkoma
[Archival Division of the Krasnodar Krai Executive Committee]
1939–1961   Arkhivnyi otdel upravleniia UNKVD–UMVD–UVD Krasnodarskogo kraia (AO UNKVD–UMVD–UVD Krasnodarskogo kraia)
[Archival Division of the Administration UNKVD–UMVD–UVD of Krasnodar Krai]
1937–1939   Arkhivnoe upravlenie Krasnodarskogo kraia
[Archival Administration of Krasnodar Krai]
1934–1937   Krasnodarskoe otdelenie Azovo-Chernomorskogo kraevogo arkhivnogo upravleniia
[Krasnodar Section of the Azov-Black Sea Krai Archival Administration]
1930–1934   Krasnodarskoe otdelenie Severo-Kavkazskogo arkhivnogo upravleniia
[Krasnodar Section of the North Caucasus Archival Administration]
1924–1930   Kubanskoe okruzhnoe arkhivnoe biuro
[Kuban Okrug Archival Bureau]
I.1923–1924   Kubano-Chernomorskoe oblastnoe arkhivnoe biuro
[Kuban-Black Sea Oblast Archival Bureau]
III.1922–I.1923   Kubano-Chernomorskii oblastnoi otdel Tsentrarkhiva RSFSR
[Kuban-Black Sea Oblast Division of the Central Archive of the RSFSR]
X.1920–III.1922   Kubano-Chernomorskoe oblastnoe arkhivnoe upravlenie
[Kuban-Black Sea Oblast Archival Administration]
V.1920–X.1920   Osobaia arkhivnaia komissiia pri Kubano-Chernomorskom oblastnom otdele narodnogo obrazovaniia
[Special Archival Commission under the Kuban-Black Sea Oblast Division of People’s Education]

ABB ArcheoBiblioBase Archeo Biblio Base Patricia Kennedy Grimsted